Hayvancılık Yönetiminde RFID Nasıl Kullanılır?

Hayvancılık Yönetiminde RFID Nasıl Kullanılır?

Geçmişten günümüze kadar hayvanlardan yararlandığımız gibi onların sağlığını korumak zorundayız. Onları koruyup gözetlemek sürdürülebilirlik için temel görevlerimizdendir. Hasta olan hayvanları güvenli bir alana alıp tedavi sürecini başlatmamız gerekmektedir. Kaybolan hayvanları tespit etmek için onlara kimlik verilmesi gerekmektedir.

Hayvanlara Kimlik Verilmesi

Kimlik sayesinde hayvanları kayıt altına alabilir, sayım yapabilir ve onların kontrolünü elimizde tutabiliriz. Bu yazımızda eski hayvan küpelerinin yerini alacak pasif RFID etiketler konusunu ele alacağız. Siz de RFID teknolojisine sahip hayvan etiketleri çeşitlerini görmek ya da nasıl temin edilebileceği konusunda bilgi almak istiyorsanız ilgili sayfamızı  ziyaret edebilirsiniz.

hayvancilik-yonetiminde-rfid-nasil-kullanilir

Hayvanlara Elektronik Küpe Takılması

Hayvanların küpelenmesi ile kayıt altına alınmışlardır. Takip edilmesi hedeflenen bu varlıkların birer tekil kimlik ile kayıt altına alınmasıdır. Hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak, aşılama dönemlerini, sahiplik bilgilerini takip etmek amacıyla kullanılmaktadır. Hastalıklı hayvanların hareketini önleyerek hastalıkların yayılmasını önlemektir. Dolayısıyla sağlıklı gıda elde ederek halk sağlığı gibi bir çok fayda sağlamaktadır. RFID takip sistemleri ileriki dönemlerde karar verme süreçlerinde etki sağlayacak büyük verinin oluşmasına da ciddi bir katkı sağlamaktadır. Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde nakil belgesinin hayvanların beraberinde bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece önümüzdeki dönemlerde kimliklendirme de RFID teknolojisi kullanımı güvenliği artırıcı bir unsur olarak otoriteler tarafından çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaştırılacaktır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların iller arası sevklerinde hayvanların muayene kontrolünden sonra bu belgelere istinaden düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu gerekmektedir.

RFID, Hayvancılık Yönetim Endüstrisini Nasıl Dönüştürüyor?

Radyo frekansı tanımlama (RFID) teknolojisi, hayvancılık da dahil olmak üzere çok sayıda endüstriye yayılıyor. RFID teknolojisi 1900 yılların ortalarında kullanılmaya başlanılmıştır. Genellikle uygulama ve alt yapı maliyetlerinin düşmesiyle 2000 yıllarında hayvan kimliklendirme adı altında kullanılmaya başlanılmıştır. RFID kullanımı sayesinde hayvanların hızlı ve doğru sayımı yapılabilmektedir.

Hayvancılık Yönetiminde Pasif RFID Etiketler Nasıl Çalışır?

Hayvancılık yönetiminde RFID, küçükbaş (koyun, keçi vb.) ve büyükbaş (inek, sığır vb.) dahil olmak üzere bireysel olarak hayvanları tanımlamak ve izlemek için kullanılmaktadır. Dayanıklı plastik bir kutuda müdahaleye karşı korumalıdır. Ayrıca RFID etiket, kullanımı kolay küpe takma pensiyle her bir hayvanın kulağına takılmaktadır. Birçok etiket, hayvanın kulağı aracılığıyla birleştirilen iki diskten oluşur. İşlem, insan kulağını delmeye benzer. Etiketlenen her hayvana farklı bir takip numarası verilmektedir. RFID okuyucular ile sayım başlatılmaktadır. Okuyuculardan toplanan veriler, internet üzerinden bulut tabanlı takip sistemlerine bağlanabilen tesisin bilgisayar sistemine aktarılmaktadır. Böylece sayımları hızlıca yapılmaktadır.

hayvancilik-yonetiminde-rfid-nasil-kullanilir
* Hayvancılık Yönetiminde RFID Nasıl Kullanılır?

Çiftçilerin envanter kaydı sırasında hayvanlarını hızlı ve kolay bir şekilde tanımlamaları gerekir. Geleneksel olarak, çiftçiler bu amaç için hayvanların kulaklarına takılan metal kimlik etiketleri kullanmışlardır. Böylece RFID etiketler, önemli ölçüde gelişmiş işlevsellik sundukları için metal etiketlerin yerini almaktadır. Eski metal etiketlerin çiftçiler tarafından görsel olarak okunması gerekiyordu. Bu da zaman alıcıydı ve sayısız hataya neden oluyordu. Ayrıca eski tarz etiketler boyutlarından dolayı, etraftaki makinelere veya objelere takılarak gevşeme ve kaybolmaya neden olmaktadır.

RFID etiketler ise geleneksel metal etiketlerden daha dayanıklıdır. Görsel olarak değil elektronik olarak okunurlar, bu da süreçteki insan hatasını ortadan kaldırır. Etiketler, hayvanların okunmaları için tamamen hareketsiz durmalarını gerektirmemektedir. Böylece hayvanlar, beslenirken, tarlada, kanalda veya bulundukları herhangi bir yerde sayılmaktadır.

RFID Teknolojisinin Hayvancılık Sektöründe Faydaları ve Akıllı Çiftçilik

RFID etiketler, çiftçilerin tek tek hayvanları tanımlamaktan daha fazlasını yapmasına olanak tanır. Etiketler ve beraberindeki yazılım, bir hayvanın ağırlığı, yaşı, cinsiyeti, doğum zamanı, yavruları ve tıbbi kayıtları dahil olmak üzere tüm geçmişini saklamaktadır. Örneğin veteriner hekimlerin, bir hayvanın sağlığı hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek için, bir hayvanın Rfid etiketini okutulması yeterlidir. Tüm bunlar, hayvancılık sektörünü tümüyle kontrol altına alan, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerini kullanan “akıllı çiftçilik” eğiliminin bir parçasıdır. Toplanan doğru verilerle çiftçiler, doğumdan kesime kadar sağım, besleme, yetiştirme ve diğer faaliyetleri daha iyi yönetebilir. RFID teknolojisini benimseyen çiftçiler, geleneksel takip yöntemlerini kullanmaya devam edenlere göre rekabet avantajı elde ediyor. RFID, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli avantaj sağlar:

  • Zaman ve işgücü tasarrufu,
  • Hastalıklı hayvanların daha hızlı tanımlanması ve kontrolü,
  • Hayvanların daha güvenli takibi,
  • Hayvanların kimlik doğrulaması,
  • Hayvancılık envanterlerinin tanımlanıp izlenmesi.

*https://rfidjournallive.com/content/blog/how-rfid-is-transforming-the-livestock-management-industry/

hayvancilik-yonetiminde-rfid-nasil-kullanilir

Kaynak:https://www.rfidmarket.com.tr/hayvancilik-yonetiminde-rfid-nasil-kullanilir