İş kazalarına karşı RFID teknolojisi nasıl kullanılır? Bu teknoloji ne gibi faydalar sağlar? Can güvenliğini RFID nasıl sağlar? Gelin beraber bu ve bunun gibi soruların cevaplarını öğrenelim.

RFID içermiş olduğu çip ve anten sayesinde radyo frekansı kullanarak nesnelerin tanınmasını sağlayan bir teknolojidir. Böylelikle zamandan tasarruf ederken verimi de arttırmaktadır.  Bu teknoloji hemen her sektörde sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Peki iş kazalarına karşı RFID nasıl bir çözüm sunmaktadır?

RFID sistemi birçok alanda kullanıyor olsak da özellikle iş güvenliği alanında pek sık bu teknoloji ile karşılaşmıyoruz. Ancak işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde oldukça dikkat edilen bir husustur. RFID, kalifiye kişilerin ekipmanı çalıştırmasını veya bir tesisin tehlikeli alanlarına girmesini sağlayarak işçi güvenliğini artırma potansiyeline sahiptir. Acil bir durumda bir tesisteki çalışanların tespiti için RFID teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji iş yerinde çalışanların yaralanmasını önlemeye yardımcı olmaktadır. Olası yaralanmalar sonrasında ise erken müdahale için oldukça gereklidir. Personelin geçirdiği kaza sonrasında konumu anlık olarak takip edilebilmektedir. Böylelikle olası bir enkaz altında ya da bir kayıp durumunda RFID sayesinde anlık olarak personelin konumu belirlenebilmektedir.

İş kazalarına karşı RFID

Özellikler:

  • Yardım çağırma butonlu ve hareket sensörlü aktif RFID kartlar ile hem geçiş kontrol hem de personel güvenlik sistemini bir arada uygulayın.
  •  Çalışanları işyeri içinde hassas olarak konumlandırabilirsiniz.
  •  Acil yardım çağrılarını takip edebilirsiniz. Herhangi bir kaza durumunda hızlı yardım ulaştırabilirsiniz.
  •  Hareket sensörü yardımı ile operatörlerin hareketsiz kalma durumlarında otomatik acil çağrılar oluşturun.
  •  Kısıtlı ve tehlikeli alanlara sadece özel eğitilmiş personelin geçişine izin verebilirsiniz.
  •  Kaza sonrası toplanma merkezlerine hızlı sayım yapın, eksik personeli belirleyebilirsiniz.