Pakistanlı atıştırmalık ve tatlı şirketi English Biscuit Manufacturers (EBM), RFID teknolojisini devreye soktu. Böylece elde ettiği daha fazla varlık görünürlüğü sayesinde üretim süreçlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırdığını bildirdi. Şirket, ürünlerinin üretiminde kullanılan metal ve metal olmayan varlıklara uygulanan pasif UHF RFID etiketlerinden yararlanmaktadır. Çözüm, Confidex etiketleri kullanılarak ve Zebra Technologies el tipi okuyuculardan yararlanılarak EmergTech Solutions tarafından sağlandı.

EBM, yalnızca varlıkların nasıl kullanıldığı konusunda daha doğru ve verimli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda daha sürdürülebilir uygulamalar elde ederek her türlü verimsizliği belirleyip giderebileceğini bildiriyor. Şirket bundan sonra RFID teknolojisi kullanımını genişletmenin yollarını keşfedecek. Varlıklar üzerindeki RFID etiketlerinden ve bu etiketleri sorgulamak için el tipi okuyuculardan yararlanan çözümün ilk kullanım durumu, ürünlerinin üretimi, paketlenmesi ve nakliyesi sırasında kullandığı her bir varlığın durumunu ve konumunu izlemeyi içeriyordu. Bunlar, ürünlerin yapıldığı ve taşındığı metal ekipmanın yanı sıra bu ürünleri yapan makineleri içerir.

EBM, Orta Doğu’daki tüketiciler için tatlı ve atıştırmalık pişirme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Pakistan’da bulunan şirket, 1966 yılında kalite ve lezzet odaklı bisküvi işler için kurulmuştur. EBM, son zamanlarda kilit girişimlerinden birini de sürdürülebilirliğe odakladı. Şirket, RFID sisteminin 2020’de canlıya alınmasından bu yana, her bir varlık ve kullanımı hakkında dijital kayıtlar oluşturup yönetirken, varlık denetim sayımlarını daha hızlı ve daha doğru hale getirdiğini belirtiyor.

RFID

Üretim Sırasında 30.000 Varlığın Yönetimi

Üretim araçlarını yönetmek, İngiliz Bisküvi Üreticileri için büyük bir zorluk oluşturdu. Firma, atıştırmalık ürünlerinin üretiminin yanı sıra paketleme ve depolamada kullanılan yaklaşık 30.000 metal varlığı tespit etmek için tutarlı ve otomatik bir yola ihtiyaç duyuyordu. EBM, bu varlıkların düzenli olarak bakımının yapılması, denetlenmesi veya gerektiğinde değiştirilmesi gerektiğini açıklıyor. Geçmişte şirket, çalışanların yılda bir kez tesisten geçtiği, her varlığı fiziksel olarak kontrol ettiği ve konumunu, muayene ve bakım durumunu kalem ve kağıt aracılığıyla manuel olarak belgelediği bir manuel denetim süreci kullanmıştı.

Zaid Farooqui, dijital verilerin eksikliğinin, üretim, depolama faaliyetlerine ilişkin asgari düzeyde görüşü olduğunu söylüyor. Bunun verimsizliklere ve aşırı varlık envanterine yol açtığını da ekliyor. Denetimleri daha verimli hale getirmek ve üretim ve sevkıyatın görünür olmamasından kaynaklanan atık miktarını azaltmak için şirket, teknoloji tabanlı çözümler aramaya başladı. Farooqui, varlıklarının kimliğini, durumunu ve konumunu dijitalleştirerek EBM’nin denetimleri daha sık gerçekleştirebileceğini ve verilerin daha doğru olmasını sağlayabileceğini söylüyor.

EmergTech CEO’su Ejaz Tayab’a göre EmergTech Solutions, 2020’de EBM ile çalışmaya başladı. EBM, biri Karaçi’de, diğeri Hattar’da olmak üzere iki tesisinde RFID çözümünü hayata geçirdi. Şirket, iki fabrikasına ek olarak toplam 19 depoyu yönetiyor. Uzun vadede RFID teknolojisinin tüm bu tesislerdeki varlıkları tanımlamak için kullanılabileceğini bildiriyor. Tayab, şirketin yazılım ve entegrasyonun yanı sıra etiket seçimi için EmergTech’in hizmetlerinden yararlandığını söylüyor.

EmergTech , eksiksiz bir varlık yönetimi çözümü oluşturmak için EBM’nin SAP yazılımıyla entegre SmartAMS Yazılım Uygulamasını sağlar. Yazılım, varlık tahsisi, varlık parçası kaydı, varlık transferi, veri kaydı, varlık imhası, varlık onarım durumu, gözden kaçan varlık tanımlaması ve varlık bulucu gibi çeşitli özellikler sunar. Ayrıca denetimler sırasında etiketi okumalarını yakalamak için kullanılan el tipi okuyucularda çalışan, Android uygulama sağlıyor.

Varlık Yönetimi Verileriyle Süreç Akışı Oluşturma

Agha Mussawar, EmergTech’in veri yönetimi ve entegrasyonunu sağlamak için EBM’nin SAP ekibiyle çalıştığını söylüyor. Mussawar, grubun EmergTech’in varlık yönetimi verilerinden yararlanmak için bir süreç oluşturduğunu hatırlıyor. EmergeTech ayrıca bir arka uç sunucu uygulaması ekledi. Aynı zamanda SAP yönetim sisteminde eksik olan süreçleri geliştirdi.

Her varlığın, yönetim yazılımında öğeyle ilgili ayrıntılara bağlanan benzersiz numaralı pasif UHF RFID etiketi vardır. Varlıklar kullanılırken, depolanırken veya bakımı yapılırken şirketin operatörleri, etiket kimliklerini sorgulamak ve cihazlarındaki öğelerle ilgili ayrıntıları görüntülemek için RFID el tipi okuyuculardan yararlanır. Sistem, bu bilgileri bakım veya servis verileriyle güncellemelerini sağlar.

Varlık denetimleri yapmak için çalışanlar, el tipi okuyucuyu varlıkların bulunduğu kilit alanlardan geçirmektedir. Sahada neyin hangi konumda olduğunu görebilirler. Bir öğeye bakım gerektiğinde, operatörler kullanılmadan bulunabilirler. Herhangi birinin kayıp olduğu tespit edildiğinde, bu varlıkları bulmak için el tipi okuyucuyu kullanılmaktadır.

EBM’nin teknoloji dağıtımı sırasında karşılaştığı ilk zorluklardan biri, varlıkları için uygun RFID etiketlerini bulmaktı. EBM’nin finanstan sorumlu müdür yardımcısı Nadeem Ali, EmergTech’in artık Confidex ile ortak olduğunu söylüyor. “Çeşitli etiketlerimiz vardı test ederek doğru RFID etiketlerini belirledik.”

RFID

Metal Üzeri ve Standart RFID Etiketleri Dağıtma

Metal varlıklar, değişen hava koşullarına ve zorlu taşımaya maruz kalan metalik iade edilmektedir. Transit öğeler ve endüstriyel varlıklar için Confidex’in Ironside Slim RFID etiketinden yararlanır. Ekip, metal olmayan aletler için, IP68 ve sıcaklık koşullarının üstesinden gelebilen Casey RFID etiketlerini kullandı. Confidex’in satış müdürü Edward Lu, “Endüstriyel sınıftaki bu etiketler, özelleşmiş uygulamalar için optimize edilmiştir. Bu da onları EBM için mükemmel bir seçim haline getirdi” diyor. “Confidex Casey için avantajlar, baskıya uygun yüz, ekonomik maliyetler ve sınıfındaki en iyi performanstır.”

Ali, sistemin canlı olarak alınmasından bu yana, denetimi gerekli sürenin daha kısa bölümünde tamamlanabileceğini söylüyor. Daha önce tamamlanması haftalar süren bir faaliyetin artık yalnızca birkaç saat sürdüğünü ekliyor. İkinci fayda doğrulukla ilgilidir. Denetim verilerinin dijitalleştirilmesi ve EBM’nin kurumsal kaynak planlama sistemiyle ilgili şunları söylüyor. “Doğruluk arttı ve zamanında veri raporlarını anlamlı kılıyor” diyor.

Uzun vadede Farooqui, çözümün işletme maliyetini düşürmesini ve tüketici beklentilerini daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılayarak şirketin güvenilirliğini ve görünürlüğünü artırmasını bekliyor. KDT’nin sağladığı tüm faydalar ve verimlilik, kaynakların ve varlıkların daha iyi yönetilmesine ve kullanılmasına dönüşerek, kuruluşun karar verme sürecini hızlı ve iyi hale getirir. “Bu, nihayetinde ürünümüze ve markamıza, müşterilerimize ve tüketicilerimize yansıyacaktır.”

Farooqui, şirketin teknolojiyi finansal faydaların belirlendiği diğer alanlara da yaymayı planladığını söylüyor. “Birkaç isim vermek gerekirse, portallardan geçerken hareketleri proaktif olarak bilmek için RFID okuyucuları arıyoruz” diyor. EmergeTech, varlık hareketlerini gerçek zamanlı olarak yakalamak için giriş veya çıkış noktalarına sabit okuyucular yerleştirecek ve uyarıları uygun operatörlere veya yöneticilere iletecektir. Farooqui’ye göre EBM, “operasyonları ve bu projenin yatırım getirisini daha da iyileştirmek için” bu tür diğer faaliyetlerin yanı sıra varlıklara hizmet verilirken verilerin daha otomatik şekilde yakalanması için çözümün bakım modülünü geliştirmeyi ve entegre etmeyi planlıyor.

KAYNAK: https://www.rfidjournal.com/pakistani-biscuits-company-gains-efficiency-and-accuracy-with-rfid