RFID ve Barkod en basit ifadeyle farklı teknolojiler kullanılarak elde edilmiş birer tanımlama sistemlerdir. Barkodun kullanım geçmişi daha eskiye dayansa da RFID gelişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamada daha etkin rol oynamaktadır.

BARKOD NEDİR?

Barkod nedir? Sorusuna cevap, bir kağıt parçasında olan bir dizi paralel siyah çizgilerin kimlik niteliğinde bilgi içermesidir. Barkoddaki bu bilgiler, siyah çizgilerin birbiri arasındaki mesafe ve genişlikleri üzerinden kodlanmaktadır. Böylece Optik bir okuyucu ile okunmaktadır. Fatura oluşturmada ve aynı zamanda envanter stoklamasında da fayda sağlamaktadır. Barkod tanımlama sistemi görebileceğimiz hemen her alanda kullanım alanı oldukça yaygın olan popüler bir sistemdir.

RFID (RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA) NEDİR?

RFID nedir?   Sorusunun cevabı, radyo frekansı kullanılarak nesneleri tekil ve otomatik algılayan bir tanımlama sistemidir. Bundan dolayı RFID temel olarak bir rfid etiket ve rfid okuyucudan meydana gelir. En basit anlamda RFID nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilmektedir.

RFID ve Barkod Arasındaki Farklılıklar

En temelde barkod kendi sitemi ile yetebilen bir tanımlama aracı olmayıp insan faktörüne ihtiyaç duyar. Ayrıca RFID ise otomatik bir şekilde insan faktörüne ihtiyaç duymadan tanımlama işlemini yapabilmektedir.
Barkod etiketi, bir kağıt parçasında olmasından kaynaklı basit bir şekilde zarar görebilmektedir. Bundan dolayı okunması güçleşir, bu sebeple dayanıksızdır. RFID ise yapı malzemesinden dolayı daha sağlam ve dayanıklıdır.
Barkod tarayıcı yakın mesafeden okuma sağlarken RFID okuyucu ise daha uzak bir mesafeden okumayı radyo frekansları sayesinde gerçekleştirir.

Barkod, kullanılan malzemeden kaynaklı daha uygun bir tanımlama sitemidir. Fakat RFID her ne kadar daha pahalı bir tanımlama sistemi olsa da kullanım ömrü daha uzun ve daha pratik bir yöntemdir.
RFID tek seferde birden fazla nesneyi saniyeler içerisinde tanımlarken, Barkod için ise daha yavaş tek tek tanımlaması gerekilen bir sistem olduğunu söyleyebiliriz.
Barkod tarayıcı, nesne ile arasına bir engel girdiğinde tanımlama işlemini gerçekleştiremez. Böylece RFID okuyucu da ise böyle bir problem yaşanmayıp, kolayca tanımlama işlemi sağlanmaktadır.

Kaynak;https://www.rfidmarket.com.tr/rfid-ve-barkod-arasindaki-farkliliklar-nelerdir