Araç geçişlerinin bulunduğu her türlü ortamlarda otopark sistemi uygulanmaktadır. En uygun örnekler işyeri otoparkları, site otoparkları, parklar ve sosyal tesislerdir. Ayrıca etkinliklerin düzenlendiği alanlarda da uygulanmaktadır. Böylece spor salonları, stadyumlar, konser alanları, festival alanları gibi etkinlikler için rfid otopark sistemleri uygulanmaktadır. En yaygın olarak site otoparklarında karşımıza çıkmaktadır.

RFID Otopark Geçiş sistemi (HGS-OGS)

Karayollarında bilinen adı HGS olan bu sistem rfid otopark sistem sayesinde hayatımıza girmiştir. Temelde; okuyucu, etiket ve anten olmak üzere 3 temel donanımdan oluşmaktadır. Araç camlarına ve plakalara yerleştirilmiş olan UHF RFID Etiketler sayesinde araca ait bilgileri, şoför bilgilerini aktarılmasıyla oluşturmaktadır. Rfid etiketler; bilgileri depolayan statüde yer almaktadır. Ayrıca etiket ve okuyucu arasındaki haberleşme antenler aracılığı ile gerçekleşir. Entegre rfid okuyucular ile maliyet biraz daha düşürülmektedir. *Antenlerin Avrupa Birliği standartlarında 868.6-868.7 MHz aralığında haberleşme izni vardır. Ayrıca Ülkemizde KET yönetmeliğiyle EU uyumlu frekans düzenlemesi yapılmaktadır.

Plaka Tanıma Sistemi 

Temelde kamera ve geliştirilmiş olan yazılımın bariyere entegrasyonu ile ortaya çıkmaktadır. Kameranın türü önemlidir. Fakat asıl önemli olan unsur geliştirilmiş olan yazılımlar vardır. Kamera üzerinden alınan hareketli görseller yazılım sayesinde eşleştirilerek yetkili olan plakaya bariyeri açma komutu gönderir. Ayrıca RFID sisteme göre çok daha az bir maliyete sahiptir fakat çevresel etmenler düşünüldüğü zaman çok dezavantajlı bir pozisyona bürünmektedir. Böylece olumsuz hava koşullarında, karanlık saatlerde, plakaya gölge düşmesi veya plaka üzerinde leke bulunmasından dolayı sistem düzgün çalışmamaktadır. Bu yüzden RFID sistemler çok daha fazla tercih edilmektedir. 

Kaynak: https://www.rfidmarket.com.tr/rfid-otopark-sistemi