YÖNTEM

Proje Planlama

Proje yaklaşımızda kapsam dahilindeki ürünleri yukarıdaki olumsuz durumlara karşı koruma altına almayı amaçlamaktayız.

Kapsamın Belirlenmesi

Takip sistemlerinin tasarımında kapsamın dizayn aşamasında dikkatli bir şekilde belirlenmesi tüm projenin hızı, maliyeti ve başarısı için çok kritiktir.

Güvenlik Seviyesinin Belirlenmesi

Ürün takip sistemleri, içerdiği güvenlik önlemleri ve kapsama bağlı olarak 3 başlık altında ele alınmaktadır;

İşaretleme Sistemleri

Güvenlik seviyesi ihtiyacına ve ürün grubuna bağlı olarak bağlı olarak ürün işaretleme için aşağıdaki gibi farklı araçlar seçilir.

Saha Implemantasyonu ve Entegrasyon

Sahada farklı lokasyonlarda ilgili tedarik zinciri paydaşları için gerekli donanım ve yazılım entegrasyonları gerçekleştirilir.

Merkezi Yönetim ve Raporlama

Sistem devreye alındıktan sonra içeriğe ve kapsama bağlı olarak sistemin yönetimi ilgili kurum veya kuruluşa devredilir veya tarafımızdan işletilmesi yapılır.

Proje Planlama

Proje yaklaşımızda kapsam dahilindeki ürünleri yukarıdaki olumsuz durumlara karşı koruma altına almayı amaçlamaktayız. Ürün grubuna ve ilgili sektöre bağlı olarak olumsuzlukları ve yaratacağı riskleri önceden belirleriz. Karmaşık ve global hale gelmiş olan tedarik zinciri ağları hangi aşamada kimlerin ve nasıl artniyetli yaklaşımlarda bulunduğunu tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu sebeple tüm paydaşları, teknoloji, kanuni mevzuatı ve ilgili ürünleri içine alan bir proje analizi yaparak işe başlıyoruz.

Kapsamın Belirlenmesi

Takip sistemlerinin tasarımında kapsamın dizayn aşamasında dikkatli bir şekilde belirlenmesi tüm projenin hızı, maliyeti ve başarısı için çok kritiktir. Hangi aşamalarda hangi verilerin alınacağı, tedarik zinciri paydaşlarından hangilerinin rolünün ne olacağı bu aşamada belirlenir. Mümkün olan durumlarda tüketicinin de kapsama alınması her zaman projenin etkinliğini üst seviyelere taşımaktadır.

Güvenlik Seviyesinin Belirlenmesi

Ürün takip sistemleri, içerdiği güvenlik önlemleri ve kapsama bağlı olarak 3 başlık altında ele alınmaktadır;

• ÜTS : Ürün Takip Sistemi

• G-ÜTS : Güvenlikli Ürün Takip sistemi

• GS-ÜTS : Güvenlikli ve Sertifikalı Ürün Takip Sistemi

İhtiyaca ve risklere bağlı olarak tasarım aşamasında hangi koruma araçlarının kullanılacağına karar verilir. Güvenlik seviyesini belirlemenin ilk adımı hangi tedarik zinciri unsurlarının hangi önlemlerle donatılacağının belirlenmesidir.

İşaretleme Sistemleri

Güvenlik seviyesi ihtiyacına ve ürün grubuna bağlı olarak bağlı olarak ürün işaretleme için aşağıdaki gibi farklı araçlar seçilir.

• RFID

• Karekod, barkod

• Marker

• Etiket vb.

Saha Implemantasyonu ve Entegrasyon

Sahada farklı lokasyonlarda ilgili tedarik zinciri paydaşları için gerekli donanım ve yazılım entegrasyonları gerçekleştirilir. Projelerimizin çoğunda farklı dijital ortamların entegrasyonu ihtiyacı sözkonusu olmaktadır. Sistemin kesintisiz ve tam otomasyonlu olması durumunda oluşturulan sistem kuruluşun sistemleri ile tam olarak entegre edilir.

Merkezi Yönetim ve Raporlama

Sistem devreye alındıktan sonra içeriğe ve kapsama bağlı olarak sistemin yönetimi ilgili kurum veya kuruluşa devredilir veya tarafımızdan işletilmesi yapılır. Farklı ürün gruplarının veya lokasyonların sözkonusu olduğu durumlarda büyük veri oluşturularak yapay zeka araçları da kullanılarak saha raporları ve öngörü raporları oluşturulur.

BİZE ULAŞIN

Teknolojilerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

(255) 352-6258

A Mah B Cad NO:154 İSTANBUL